VÅRE KURS

Hverdagslydighetskurs

Ønsker du å utvikle hunden din bedre på hverdagslige utfordringer som innkalling, gå pent i bånd, ro trening eller passering av andre hunder, da er dette kurset for deg!!!! Har du en hund som blir stresset i møte med andre mennesker eller hunder er dette noe veldig mange som har hund opplever. Vi kan hjelpe […]
Kursavgift
 • 2500,-
Tidspunkt
 • 30 nov - 1 des

Søkskurs

Søkskurset passer for alle hundeeiere med valper,unghunder og voksne hunder for å lære å stimulere og utvikle en hund på søk etter forsterker eller andre lukter. Kurset inneholder noe teori om grunnleggende læringsteori, luktesans, luktdiskriminering, timing og belønning, samt mye praktisk trening. På kurset lærer du å finne den beste forsterkeren for din hund og […]
Kursavgift
 • 2500,-
Tidspunkt
 • 16 og 17 november

Grunnkurs Hund

På Grunnkurset lærer du som hundeeier om hundens egenskaper og hvordan du som eier kan anvende dette i den daglige treningen av hunden. Det legges på grunnkurset mye vekt på hvordan vi kan motivere, belønne, time belønning av riktig adferd og bryte adferd som ikke er ønsket. Vi jobber med de mest grunnleggende øvelser som […]
Kursavgift
 • 2500,- deltaker med hund

  1000,- obervatør/familie medlem uten hund

Tidspunkt
 • 9 - 10 november

Basic Kurs Hund

Blåfjell Hundesenter arrangerer Basic kurs hund med fokus på grunnleggende ferdigheter. Vil du lære hunden din å komme på innkalling, gå fint i bånd, kunne sitte og ligge, kunne plukke opp ting og levere til deg som eier. Vil du lære hunden din å komme inn med leksakene når du skal trene og belønne hunden din slik at du slipper å løpe etter hunden for å få tak i lekene. Da er dette kurset for deg!!!!
Kursavgift
 • Kursavgift kr. 2500,-

Tidspunkter
 • 12 og 13 oktober

Valpekurs

Er du nybakt valp/hundeeier og har behov for trening og veiledning med ditt nye familiemedlem for å få en best mulig start på livet som hundeeier, da er dette kurset for deg. Vi arrangerer i 2019 flere valpekurs med fokus på kommunikasjon med valpen, sosialisering på mennesker og andre hunder, håndteringstrening, innkallingstrening, lære hunden å sitte, gå pent i båndet for å nevne noe.. Valpekurset går over flere 4 kurskvelder som avholdes på kvelder i uken med teori og praktisk trening/veiledning. Kursene avholdes i tidsrommet 1800 – 2100. Valpekurs 1: Kursstart onsdag 14 august (kurskvelder 14 aug, 21 aug, 28 aug og 4 sept) Valpekurs 2: Kursstart onsdag 11 sept (kurskvelder 11 sept, 18 sept, 25 sept og 2 okt) Det blir servert kaffe og te ved kurset.
Kursavgift
 • Kursavgift kr. 2500,-

Tidspunkter
 • Valpekurs: 23 okt, 30 okt, 6 nov, 13 nov.


Hundetrener utdanning

Blåfjell Hundesenter starter mars 2020 ny 1- årig hundetrenerutdanning . Hundetrenerutdanningen er for deg som ønsker å utvikle deg på kommunikasjon med hunder, adferd og læring, mentalitet, samt utvikle dine egne ferdigheter som trener på hund enten du bare vil utvikle deg selv eller lever en drøm om å kunne jobbe med hund på heltid. Utdanningen tilbys til et begrenset antall deltakere som får muligheter til å bli trent og lære av noen av Norges og Skandinavias beste hundetrenere og forelesere. Utdanningen består av 10 helgesamlinger (lørdag og søndag) 0900-1600 og avsluttes med praktisk og teoretisk eksamen. For å få bestått utdanningen må man delta på alle samlinger og ta teoretisk eksamen Man kan også delta på deler av utdanningen – Trinn 1 (halve utdanningen). Man får da kursbevis for trinn 1, men får ikke diplom og kursbevis for fullført og bestått utdanning. Nasjonale og internasjonale dyktige Forelesere/instruktører!!!!! Opptakskrav: Hundetrener utdanningen stiller krav til motiverte og dedikerte deltakere som har et ønske om å lære mer om trening av hunder og det å utvikle seg som hundetrener. Man deltar på utdanningen med sin egen hund. Det er en stor fordel om du har en hund som er motivert for å jobbe og som liker å trene da mye av utdanningen er praktisk trening. Det er også muligheter for å låne hund ved hundesentret for å delta på utdanningen med, for dere som ikke har anskaffet dere hund enda. Dette avtales direkte med hundesentret i god tid før utdanningen starter. Aldersgrense er 19 år. Kursavgift: – Deltaker utdanningen: kr 32000,- – Deltakere del 1/obs : kr 16000,- – Prøveavgift : kr 1000,- Kursavgiften omfatter alle samlinger og noe kursmateriell. Det er muligheter for å dele opp kursavgiften i 2 avdrag. Ved påmelding og start på utdanningen må kursavgiften betales i sin helhet også om du skulle velge å avslutte utdanningen selv underveis. unntak fra dette er dersom du blir syk underveis i utdanningen og ikke kan fullføre av helsemessige årsaker. Velkommen til en utdanning med fokus på positive trenings metoder og hund i fokus!!!!!

Personlig trening og veiledning

Hundesenteret tilbyr personlig veiledning til de som ønsker dette. Her har du muligheten til å ha instruktøren helt for deg selv, enten til treningsformål eller som konsulent i for eksempel adferdsproblematikk. Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

Skreddersydde Kurs/Foredrag for grupper

Vi arrangerer kurs og foredrag om det meste innen hundefaget. Dersom vi ikke selv har tilstrekkelig kunnskap henter vi inn dyktige eksterne foredragsholdere. Ta gjerne kontakt dersom du har ønsker utenom det som allerede finnes på under våre kurstilbud.

Sporkurs 2019

Vi arrangerer sporkurs for nybegynnere og viderekommende i 2019 Sporkursene er for alle hundeeiere/førere som ønsker å lære mer om hvordan man utvikler en familiehund, brukshund eller tjenestehund på spor. På dette kurset får man viktige og grunnleggende kunnskaper om innlæring, metoder, sporgang, sportap og videreutvikling av din hund på spor. Hundene lærer seg å […]
Kursavgift
 • Deltakere med hund 2500,-

Tidspunkter
 • 31 aug - 1 sept

Blodsporkurs 2019

Blodsporkurset er for deg som ønsker å trene din hund frem til ettersøkshund etter skadet vilt eller utvikle din familiehund på å følge blodspor som aktiviserings og treningsform. På dette kurset får du innføring i teori og kunnskaper i hvordan du legger blodspor, innlæringsmetoder, metoder ved sportap, terrengskifter, lærer å lese /analysere hunden under sporing. […]
Kursavgift
 • 2500,-
Tidspunkter
 • 17 og 18 august 2019

Adferds- og mentalitetskurs 2019

Arrangeres i juni 2019. På kurset lærer du om hundens mentale egenskaper og hvordan dette påvirker adferd. Vi ser på hundens sterke og svake sider og hvordan vi selv kan påvirke dette i vår trening for å fremme hundens utviklig. Kurset startër med teori, og etterhvert flytter vi oss ut i vår egen testbane der […]
Kursavgift
 • Deltaker med hund - 2850,-

  Deltaker uten hund - 2000,- 

Tidspunkt
 • 28 og 29 september


Nyhet!! Lek og Belønningskurs 2019

NYHET! Hundesentret arrangerer høsten 2019 lek og belønnings kurs for Hund. Man kan enten velge å delta med egen hund, familien sin hund eller så vil det også være muligheter for å få låne hund her ved sentret for å delta med. VÅRT MOTTO: SKAPE GLEDE, TILLIT OG SAMSPILL MELLOM DYR OG MENNESKER Instruktør på […]
Kursavgift
 • Kursavgift kr 2500,-

Tidspunkt
 • 7-8 september


Lydighetscamp Høsten 2019

Vi har begrensede plasser på disse kursene!
Vi arrangerer høsten 2019 igjen vår populære lydighetscamp Lydighets campen er for deg som ønsker å få motivasjon for å trene med hund, for deg som vil utvikle deg selv og din hund på hverdags lydighet, konkurranse lydighet eller bruks lydighet. Campen er for alle som vil lære mere om lydighet og positiv trening. Vi […]
Kursavgift inkl. varm lunsj begge dager
 • Deltaker - 3000,-
  Observatør - 2000,-

Tidspunkter
 • Lydighetscamp 1: 24 og 25 oktober

  Lydighetscamp 2: 26 og 27 oktober


Nyhet!!! Apportkurs

Mer informasjon kommer!
Apportkurs 14 og 15 september 2019 arrangerer  hundesenteret apportkurs. Ønsker du å lære hunden din å kunne apportere gjenstander eller apporter på en positiv og effektiv måte. Kurset passer alle hundeeiere og alle hunder. På kurset lærer man en hund å apporter gjenstander eller apporter på en positiv måte. Kurset passer for alle enten du […]
Kursavgift
 • 2500,-

Tidspunkt
 • 14 og 15 september


Håndteringskurs

Håndteringskurs 2019 Er for alle hundeeiere som ønsker å lære mer om hvordan man med positive metoder kan lære en hund å bli håndtert på en positiv måte, lære å klippe klørne, la seg undersøke hos veterinærer på en positiv og god måte. Målgruppen er hundeeiere som ønsker å prøve noe nytt og annerledes med […]
Kursavgift
 • Kursavgift : 2 dager med hund 2500,-

  Kursavgift: 2 dager observatør uten hund 1500,-

Tidspunkt
 • 5 og 6 oktober