Grunnkurs Hund

På Grunnkurset lærer du som hundeeier om hundens egenskaper og hvordan du som eier kan anvende dette i den daglige treningen av hunden.

Det legges på grunnkurset mye vekt på hvordan vi kan motivere, belønne, time belønning av riktig adferd og bryte adferd som ikke er ønsket. Vi jobber med de mest grunnleggende øvelser som du trenger i hverdagen. Alle øvelsene vil etter hvert gjennomføres med forskjellige former for forstyrrelser. Førerne lærer å motivere og belønne hunden riktig. Vi jobber mye med positiv forsterkning, dvs. eks. godbiter, leke, riktig bruk av stemmen og kommunikasjon med kroppen.

Hunden går igjennom ulike faser frem til de er ca 24 mnd, og det i disse periodene at hunden tillegger seg unoter og uvaner som gir oss som hundeeiere utfordringer i hverdagen. For å kunne løse mye av disse utfordringene er det viktig å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å gjøre noe med dette, samt lære seg å forstå hunden bedre.

Det er viktig å komme i gang med treningen tidlig, slik at du lærer å forstå hunden. Hvordan belønne riktig adferd og hvordan bryte uønsket adferd.

Ved Hundesentret anvender vi positiv forsterkning, som godbiter, leke/belønninger, kommunikasjon med hund ved riktig bruk av stemme og kroppspråk for å belønne hunden.

I løpet av grunnkurset trener vi også på forstyrrelser og utfordringer for å lærer oss å kommunisere med hunden under forskjellige situasjoner og hvordan man løser det.

Begrenset antall plasser!!!!