Hvem er vi?

Hundesenteret drives av Eva Bjørhusdal og Ronny Daleng. Vi har drevet aktivt med hund i 0ver 25 år.

Eva jobber som Intensivsykepleier ved Helgelandssykehuset i Mosjøen. Eva er eier av Hundesentret og har ansvaret for driften av virksomheten på senteret. Eva har ansvaret for sosialiserings, miljø og leksutviklingen med hundesenterets valper og unghunder. Hun har holdt på med hundetrening i mange år innen bruks, lydighet  og tjenestehundrelatert. Eva er utdannet instruktør i regi av CAtch. og trener hun mye jaktrelatert lydighet med sine Springer spaniels med tanke på konkurranse.

Ronny har jobbet med hund profesjonellt i mange år, fra han startet med redningshund i NRH til  hundetjeneneste i Forsvaret, og etterhvert flere tjenestehunder i Politiet. Han har jobbet i 2 år ved Politihøgskolen på Kongsvinger, hundeseksjonen.

Ronny er utdannet hundefører, instruktør og testleder i Forsvarets rekker og har også jobbet med bombehunder i Forsvarets hundetjeneste (Heimevernet) Han har hatt godkjent Patruljehund og lavinehund i Forsvaret.

I Politiet har han hatt Patruljehunder, Narkotikahunder,( Kombi-hund) Kriminalsøkshund, Lavinehund. Han er instruktørutdannet og dommer på patruljehund, søkshunder og lavine i Politiet

Ronny er i tillegg utdannet instruktør i personsøk hos Tollvesenets hundetjeneste, og har deltatt på en rekke kurs i Tollvesenets regi.

Ronny har tidligere jobbet i mange år som leder for politiets hundetjeneste i Helgeland politidistrikt og har nå tatt permisjon fra jobben i politiet i 1 år for å jobbe ved Hundesentret 100 %.