Er du aktiv innen ulike hundefaglige miljøer og er på utkikk etter hund for å nå dine mål, da er kanskje vi en av de du må kontakte. Målsettingen vår er å avle opp valper som er trygge, sosiale, miljøsterke, driftsterke og som både kan fungere som familiehund, konkurransehund, brukshund eller tjenestehund. Vi tilstreber at de som kjøper hund fra oss skal være fornøyde. Vi gir de profesjonelle miljøene fulle garantier på våre hunder. Vi har til enhver tid stående valper/unghunder av ulik alder , som trenes til søksformål.

A-kullet

Fak`s Yvette og Bilsam Jet (Tollvesenets JED) ble foreldre til 5 valper 17.4.14.

Det ble 4 hannhunder og 1 tispe. Aron, Ares, Artemis, Aiko og Athene.

 • Artemis ( Snært) utdannes til redningshund, A godkjent ettersøk 2017
 • Aron er godkjent narkotikahund i Tolletaten Norge
 • Aiko er godkjent narkotikahund i Tolletaten Norge
 • Ares er godkjent narkotika hund i kriminalomsorgen Norge
 • Athene utdannes til narkotikahund i Tollvetaten Norge

Dette ble et kull med stor arbeids- og søkslyst og alle er ekstremt miljøsterke.

B-kullet

Fak`s Yvette og Tollvesenets Monty ble foreldre til 8 valper 14.06.15

Det ble 8 hannhunder. Boss, Bajas, Best, Bandit, Bono, Billy, Blitz og Brutus

 • Boss trenes til konkuranse innen jakt / Bruks
 • Bajas utdannes til narkotikahund i Tolletaten i Sverige
 • Best utdannes til narkotikahund i tolletaten Norge
 • Bandit er narkotikahund i Tolletaten Norge
 • Bono er godkjent redningshund i NRH
 • Billy er under utdanning på sommer og vinter i NRH
 • Blitz er  bjørnehund for Grane Kommunale fellingslag
 • Brutus  er under utdanning på sommer og vinter i NRH

Et jevnt kull, sosialt trygge og stabile hunder. God søkslyst og bra i miljø.

C-kullet

Fak`s Glory og Billy av Blåfjellåsen ble foreldre til 11 valper 18.07.16

Det ble 4 tisper og 7 hannhunder. Chanel, Chili, Carmen, Cobra, Conrad, Cox, Cash, Charlie, Caos, Craft, Cæsar.

 • Chanel er godkjent narkotikahund i Politiet
 • Chili  er under utdanning på sommer og vinter i NRH
 • Carmen utdannes til narkotikahund i Tolletaten Norge
 • Cobra er narkotika hund i tolletaten Sverige
 • Conrad er narkotikahund i kriminalomsorgen i Norge
 • Cox trenes til jakt
 • Cash trenes til narkotikahund i Tolletaten Norge
 • Charlie er godkjent bombehund hos politiet i Gøteborg
 • Cæsar er godkjent bombehund hos politiet i Stockholm
 • Craft trenes til jakt
 • Caos  er under utdanning på sommer og vinter i NRH

D-kullet

Fak`s Yvett og Bilsam JET(Tollvesenets Jed) ble foreldre til 7 valper 28.07.16

Det ble 2 tisper og 5 hannhunder. Diesel,Delta, Duke, Diablo, Dart Vader, Diaz og Doffen.

 • Diesel døde.
 • Delta trenes til jakt
 • Duke trenes til søkshund Tolletaten Norge
 • Diablo er bombehund hos politiet i Gøteborg
 • Dart Vader er godkjent narkotikahund i Tolletaten Norge
 • Diaz er godkjent narkotikahund, og søkshund etter våpen ved Tolletaten Sverige
 • Doffen er godkjent narkotikahund i Tolletaten Sverige

E-kullet

Faks Glory og “Viltvattnets Ellis ” aka ” Å2″, (søkshund kriminalomsorgen) ble foreldre til 6 valper 22.12.17

Det ble 3 hannhunder og 3 tisper. Disse fordeles nå på forverter.

 • Ecco utdannes til redningshund NRH
 • Easy er under utdanning til bombehund, politiet i Norge
 • Extra er under utdanning til søkshund eksplosiver
 • Exit er under utdanning til narkotikahund i kriminalomsorgen Norge
 • Exo er utdanning til narkotikahund i Politiet Norge
 • Elvis er under utdanning til bombehund ved politiet i Stockholm