Adferds- og mentalitetskurs

På kurset lærer du om hundens mentale egenskaper og hvordan dette påvirker adferd.

Vi ser på hundens sterke og svake sider og hvordan vi selv kan påvirke dette i vår trening for å fremme hundens utvikling.

Kurset starter med teori, og etter hvert flytter vi oss ut i vår egen testbane der vi tester hunder og lærer å analysere det vi ser, for å forstå hvorfor hunden gjør som den gjør i ulike situasjoner. Kurset er rettet mot alle hundeeiere som driver aktivt med sin hund enten sivilt eller profesjonelt.

Man trenger ikke ha egen hund for å delta. For de som vil er det anledning til å få testet sin egen hund og får en mentalitets beskrivelse av hunden, samt veiledning i hvordan man bør jobbe videre med akkurat denne hunden.

Instruktør på kurset er Ronny Daleng som jobber ved Hundesentret. Ronny er utdannet testleder fra Forsvarets Hundetjeneste og har lang og bred erfaring fra trening/dressur og vurdering av adferd på hunder profesjonelt og sivilt over 25 år.

————–

Kursavgift
  • Deltaker med hund – 2800,-
  • Deltaker uten hund – 1500,- 
Tidspunkt
  • KURS: 29 og 30 juli 2023