Hundetrener Utdanning

Hundetrener Utdanning

Hundetrenerutdanningen er for deg som ønsker å utvikle deg på kommunikasjon med hunder, adferd og læring, mentalitet, samt utvikle dine egne ferdigheter som trener på hund enten du bare vil utvikle deg selv eller lever en drøm om å kunne jobbe med hund på heltid.

Utdanningen tilbys til et begrenset antall deltakere som får muligheter til å bli trent og lære av noen av Norges og Skandinavias beste hundetrenere og forelesere.

Utdanningen over 1 år består av 10 helgesamlinger (lørdag og søndag) 0900-1600 og avsluttes med praktisk og teoretisk eksamen.

Utdanningen over 1/2 år går over 5 samlinger.

For å få bestått den 1 årige utdanningen må man delta på alle samlinger og ta teoretisk eksamen

Man kan også delta på deler av utdanningen – Trinn 1 (halve utdanningen). Man får da kursbevis for trinn 1, men får ikke diplom og kursbevis for fullført og bestått utdanning.

Nasjonale og internasjonale dyktige Forelesere/instruktører!

Opptakskrav:

Hundetrener utdanningen stiller krav til motiverte og dedikerte deltakere som har et ønske om å lære mer om trening av hunder og det å utvikle seg som hundetrener.

Man deltar på utdanningen med sin egen hund. Det er en stor fordel om du har en hund som er motivert for å jobbe og som liker å trene da mye av utdanningen er praktisk trening. Det er også muligheter for å låne hund ved hundesentret for å delta på utdanningen med, for dere som ikke har anskaffet dere hund enda. Dette avtales direkte med hundesentret i god tid før utdanningen starter.

Aldersgrense er 19 år.

Kursavgift:

– Deltaker 1 års utdanning: kr 32000,-– Deltaker 1/2 år/obs: kr 16000,-– Prøveavgift : kr 2000,-

Kursavgiften omfatter alle samlinger og noe kursmateriell.

Det er muligheter for å dele opp kursavgiften i 2 avdrag.

Samlinger i 2023:Samling 1: 5 og 6 F.ESettTil
*info kommerSamling 1-5 er i 2023, samling 6-10 er i 2024.

Ved påmelding og start på utdanningen må kursavgiften betales i sin helhet også om du skulle velge å avslutte utdanningen selv underveis. unntak fra dette er dersom du blir syk underveis i utdanningen og ikke kan fullføre av helsemessige årsaker.

Påmelding sendes til: blaafjellhundesenter@outlook.com

Velkommen til en utdanning med fokus på positive trenings metoder og hund i fokus!